رونمایی از «از الفبا تا هنر» در فرهنگستان هنر

ميراث مكتوب - «از الفبا تا هنر» کتابی در شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب‌های خوشنویسی سوم تير در فرهنگستان هنر رونمایی می‌شود.

این کتاب به معرفی خطوط رایج در گذشته و حال می پردازد، در بخش نخست به معرفی اجمالی و کوتاه خط و کتابت، کتیبه، قطعه، سیاه مشق و سایر قالب های خوشنویسی پرداخته است و سپس به معرفی خطوط پیش از اسلام می پردازد.

«از الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب های خوشنویسی» تألیف غلامرضا راهپیما از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان هنر منتشر شده است.

مراسم رونمایی از کتاب «از الفبا تا هنر» سه شنبه 3 تیر ماه 1393 از ساعت 16 در فرهنگستان هنر، طبقه سوم سالن کنفرانس برگزار می‌شود.

فرهنگستان هنر در خیابان ولی‌عصر، نرسیده به تقاطع طالقانی، شماره 1552 قرار دارد.

منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی