اسکندرنامه آسیای مرکزی

ميراث مكتوب - اسکندرنامه تحریرهای متعدد و منظوم و منثور دارد که مشهورترین اثر منظوم در آن رشته از آن نظامی گنجوی و قدیم ترین نسخۀ فارسی متن کهنی است که به کوشش استاد ایرج افشار به چاپ رسید. اسکندرنامۀ عامیانۀ متأخر رایج در ایران همانا تحریر منسوب به منوچهر حکیم است که دو تصحیح از کهنه ترین نسخه های آن به کوشش اینجانب صورت گرفته (میراث مکتوب 1384، سخن 1388) و گزیدۀ ویراسته ای از کلیات هفت جلدی آن تحت عنوان اسکندر و عیاران توسط نشر نی (1383) انتشار یافته است.

اما آنچه اکنون مورد بحث است اسکندرنامه طبق روایت رایج در آسیای میانه است که باید صریحاً عرض کنم که تقریباً جز اسم اسکندر و بعضی قهرمانان دیگر و نیم رنگی از زمینۀ تاریخی اصلی، هیچ قدر مشترکی با اسکندرنامۀ «منوچهر حکیم» ندارد (شاید تقریباً پنج درصد با آن قدر مشترک داشته باشد).

براي مطالعه متن كامل اين يادداشت نوشته عليرضا ذكاوتي قراگزلو كه در ماهنامه جهان كتاب، سال نوزدهم، شماره 1-2 (پياپي 300) منتشر شده است بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.