منظومه گوی و چوگان «کارنامه»

ميراث مكتوب - ضمیمۀ 34 آینۀ میراث (منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه») سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و زهرا مجیدی (یوسفی) منتشر شد.

میرزا محمدقاسم فرزند میرسید عبدالله حسینی مشهور به قاسمی گنابادی یا قاسمی حسینی جُنابُدی با تخلص قاسمی، در 930 ق در خانواده ای از سادات گناباد تولد یافت. کلانتری گناباد به خاندان او اختصاص داشت و او بعد از پدر به این مقام رسید، ولی این شغل را به برادر خود میرزا ابوالفتح واگذارد و به شاعری روی آورد. قاسمی دانشهای عقلی، به ویژه ریاضی، را از غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی و شعر و ادب را نزد هاتفی آموخت. او نخست از شاعران درگاه شاه اسماعیل صفوی بود و پس از آن به خدمت شاه تهماسب درآمد؛ اما در مقابل اشعاری که سرود پاداشی نگرفت و دربار صفوی را رها کرد و نزد محمودخان والی دیار بکر، منطقۀ کردنشین ترکیه، رفت و منظومه ای در بحر متقارب، بدان گونه که برای شاه اسماعیل و شاه تهماسب ساخته بود ، برای این سلطان و پیروزی های وی سرود. قاسمی در 982 ق (و به احتمالی 984 ق) در دیار بکر درگذشت.

قاسمی منظومۀ گوی و چوگان یا کارنامه را در سال 977 ق در 1500 بیت سروده است. بنابر گفتۀ مصححان از این منظومه دو نسخۀ خطی، یک نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی با تاریخ کتابت تقریباً یک سال قبل از فوت شاعر و نسخۀ دیگر در کتابخانۀ ملی فرانسه با تاریخ کتابت حدود ده سال بعد از فوت شاعر وجود دارد.

این منظومه نیز بر اساس این دو نسخه تصحیح شده است و مصححان در آن اختلاف دو نسخه را نشان داده اند. همچنین معانی کلمات و عبارات دشوار و شرح بسیاری از ابیات همراه با شواهد شعری از بیش از سی شاعر در زیرنویسها آورده شده است.

ضمیمۀ 34 آینۀ میراث (منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه») سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و زهرا مجیدی (یوسفی) به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب، منتشر شده است.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.