رونمایی از مجموعه مقالات همایش میراث مشترک ایران و هند

ميراث مكتوب - مجموعه مقالات همایش بین المللی «میراث مشترک ایران و هند» روز چهارشنبه 4 تیر رونمایی می شود.

سخنران این مراسم استاد دکتر مهدی محقق ، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است. در این مراسم همچنین از کتاب منتخب نغمۀ خداوندی تألیف دکتر فرزانه لطفی رونمایی می شود.

این مراسم از ساعت 10 تا 12 در دانشکدۀ زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به نشانی خیابان امیرآباد شمالی، دانشکدۀ زبان ها و ادبیات خارجی، سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد.

اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند 4 مهر ماه 92 در دانشگاه مفید توسط مجمع ذخائر اسلامی برگزار شد. در این همایش علمی حدود 200 مقاله ارائه شد و چندین سخنران داخلی و خارجی حضور داشتند.

این همایش با رویکرد تقویت روابط فرهنگی تاکید بر مشترکات میان دو کشور هند و ایران، با همکاری مجمع ذخایر اسلامی، مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی، کتابخانۀ ملی و دانشگاه مفید(ره) با حضور میهمانان ویژه داخلی و خارجی برگزار شد.