بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان‌ خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

ميراث مكتوب - از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایسته تحقیق و مطالعه هستند. در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان‌خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخه کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مؤلّفه‌ فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه‌ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیّت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را - حتّی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان- نشان دهد. تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می‌سازد.

ادامه مقاله «بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان‌ خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی» نوشته محدّثه قدسي، دكتر محمّدجعفر ياحقيّ و دكتر مه‌دخت پورخالقي‌ چترودي كه در مجله علمي - پژوهشي جستارهاي ادبي (سال 47، شماره 184،(1393)) به چاپ رسيده است را بر روي فايل زير بخوانيد.
افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.