عهدنامه مالک اشتر و گزارشي از نسخ خطي شروح و ترجمه‌های آن

ميراث مكتوب - عهدنامه مالك اشتر به لحاظ برخورداري از مضامين عالي و ارزشمند آن، همواره مورد توجه دانشمندان اسلامى و و دولت‌هاي شيعي بوده و طي دوران اسلامي، شروح متعددي بر آن نگاشته‌اند. همچنين اين اثر به زبان‌هاي مختلفي ترجمه گرديده و در جاي جاي اين کره خاکي منتشر شده است که نيازمند ارائه گزارشي کامل از آنهاست. در اين نوشتار کوتاه صرفاً گزارشي کوتاه از چهل عنوان اثر درباره عهدنامه مالک اشتر، شامل چند نسخه خطي از شروح و ترجمه‌هاي آن، که از کتاب معجم الآثار المخطوطة حول الامام علي بن أبي‌طالب عليه السلام، اقتباس نموديم
ادامه اين مطلب را اینجا بخوانيد.