سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)

ميراث مكتوب - ضمیمۀ 37 آینۀ میراث - دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی، (دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ شمارۀ 37، سال 1393) با عنوان سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی) به کوشش سیدمحمد (منصور) طباطبائی بهبهانی منتشر شد.

سهل بن عبدالله تستری بحق یکی از ارکان تصوف اسلامی است که در ردیف جنید، شبلی و بایزید بسطامی، تأثیر فراوانی بر تفکر صوفیانه داشته و کمتر کتاب و رسالۀ عرفانی به فارسی یا عربی دیده می شود که وامدار سهل و آرای وی نباشد یا دست کم بخشی از سخنان او را نقل نکرده باشد؛ به عبارت دیگر، رد پای سهل در اغلب منابع صوفیه به وضوح دیده می شود. از میان معاصران نیز برخی مستشرقان و محققان پژوهشهایی دربارۀ سهل و آرای وی داشته اند که معرفی و نقد آنها و منابع کهن صوفیه در باب سهل می تواند علاقه مندان را به کار آید.

نگارنده در این مختصر نقدگونه ای از منابع مربوط به سهل – اعم از منابع کهن و تحقیقات معاصران – را ارائه کرده است.

فهرست مطالب این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

مقدمه

مختصری از شرح حال سهل بن عبدالله تستری

معرفی و نقد منابع

رسائل صوفیانه

ملحقات

تذکره ها یا طبقات رجال صوفیه

تواریخ و کتب جغرافیایی و آثار مربوط به آن

پژوهشهای سهل شناسی از قدیم تا به امروز

بحثی در اعتبار و اصالت کتاب المعارضه

مدارک کتابشناختی

آثار سهل

اصحاب سهل

کتابنامه

يادآور مي شود دوفصلنامه آينه ميراث داراي رتبه علمي - پژوهشي است.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.