نگاهی به مقالۀ «نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی»

ميراث مكتوب - گلپر نصری [نصرآبادی] در مقالۀ نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی که به رسم دوفصلنامۀ آینۀ میراث، به دلیل طولانی بودن در قالب ضمیمه‌ای مستقل منتشر شده است، گرچه دعوی نقد دارد اما کاری بس فراتر انجام داده است.
منتقد افزون بر مراجعه به همۀ متون کهن پزشکی چاپ شده و شایستۀ توجه، به شمار چشم‌گیری از متون کهن ادبی فارسی و عربی استناد جسته و بدین نیز بسنده نکرده و در جای‌جای این پژوهش هر جا که باید و شاید، از متون کهن چاپ نشده و تک‌نگاری‌هایی از پژوهشگران نامدار معاصر بهره برده است. حاصل بهره‌گیری به‌جا از این طیف گستردۀ منابع، پژوهشی ناب در دو حوزۀ تاریخ علم و ادب فارسی است.
این پژوهش نمونه‌ای شایسته از کاری است که باید در قالب شرح و تعلیقات، همراه با متن مصحح هر متن کهن علمی منتشر شود. کاری که تقریباً هیچ‌گاه، چنان که باید و شاید در حوزۀ متن‌پژوهی آثار فارسی تاریخ پزشکی (و چه بسا تاریخ علم) به انجام نرسیده است.
مقایسه‌ای کمّی و کیفی میان مآخذ مصحح ذخیرۀ خوارزمشاهی و مآخذ گلپر نصری در نقد و بررسی همین تصحیح، تفاوت میان تصحیح متنی علمی،«آنچان که هست» و «آنچان که باید می‌بود» را آشکار می‌سازد.

براي مطالعه ادامه اين نوشتار به قلم دكتر يونس كرامتي اینجا كليك كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.