گزارش میراث- ویژه نامه نقد

نگاهی به ارشاد قلانسی

میراث مکتوب- پژوهشگر ادبی حوزۀ شبه قاره، آقای عارف نوشاهی برای نخستین بار به تصحیح متنی مهم از متون کهن ادب پارسی دست یازیده که با نام کتاب ارشاد، - همچون دیگر آثار زنجیرۀ کتاب های مرکز پژوهشی میراث مکتوب - به گونه ای آراسته و پیراسته به چاپ رسیده است. ایشان افزون بر مقدمه - که جداگانه دربارۀ آن سخن خواهیم گفت - تعلیقاتی سودمند را که دربردارندۀ بررسی اعلام تاریخی و یادداشت های پراکنده دربارۀ احادیث و اخبار نبوی، اشعار، اصطلاحات، اعلام جغرافیایی، اقوال مشایخ، لغات و... است، به کار افزوده است. همچنین با نگاهی فراگیر فهرست‏های کارآمد چندگانه ای را در پایان کتاب آورده است که کار پژوهشگران را برای بررسی کتاب آسان می سازد. فهرست ها از این قرارند: آیات، احادیث نبوی، احادیث قدسی و اخبار انبیاء پیشین، اخبار، اقوال و مأثورات مشایخ و ضرب المثل های عربی و به زبان محلی، جملات احترام آمیز و دعائیه و کلمات نفرین، اشعار عربی و فارسی، مثل و مثلواره های فارسی و ترجمۀ مثلهای عربی، واژه ها و اصطلاحات معارف دینی و اخلاقی و مدنی، حکایت ها، تمثیل ها، کسان، نسبت ها، القاب، ادیان، اقوام، نحله ها و...، جای ها، کتاب ها.

مقاله «نگاهی به ارشاد قلانسی» نوشته مهـدی فیروزیـان ، از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید


دريافت فايل