نکات تاج بخش درباره معیار اجمالی و مفتاح ابواسحاقی

میراث مکتوب- معیار اجمالی و مفتاح ابواسحاقی کتابی است در چهار فن عروض و قافیه و بدیع و لغت فرس، که آن را شمس فخری اصفهانی از ادبای کمتر شناخته شده قرن هشتم، به نام جمال الدین ابواسحاق اینجو تألیف نموده است. بخش لغت آن به همت استاد لغت شناس، شادروان دکتر صادق کیا ویرایش شده و با عنوان واژه نامه فارسی بخش چهارم معیار جمالی در سلسله انتشارات دانشگاه تهران، به سال 1337 به طبع رسیده است.
اکنون دکتر پروین تاج بخش در مقاله ای با عنوان نکاتی چند در مورد تصحیح معیار اجمالی و مفتاح ابواسحاقی که آن را در شماره اخیر کتاب ماه ادبیات به چاپ رسانیده، به بررسی این کتاب پرداخته است.

برای بهره گیری بیشتر از این مقاله روی «دریافت فایل» کلیک کنید.