شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری

ميراث مكتوب - مجموعه مقاله های همایش شاهنامۀ فردوسی و مطالعات هنری به کوشش فرزاد قائمی منتشر شد.

فهرست مطالب اين مجموعه مقالات به شرح زير است:

سرسخن
هنر برتر از گوهر آمد پدید

مقالات ویژه همایش:

بیگ زاده، خلیل و ... جستاری در علت تراشی برای وقایع برخی طومارهای نقالی

بیگ زاده، خلیل و ... جستاری در تصاویر و فنون سینمایی داستان

تاک، آمنه و ...: بازگردانی، نشانه شناسی و تحلیل داستان زال

حسن آبادی، سیما: شاهنامه؛ کهن ترین متن عیاری

حسن پور، مژگان: تقابل رستم با دیوان در حماسه های شفاهی پس از شاهنامه

حیاتی، زهرا: مطالعات میان رشته ای ادبیات و هنرهای دیداری با محوریت شاهنامه

دلیری بیدختی، پیمان و ...: شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی

رحیمی شعرباف مقدس، تکتم: تحلیل الگوی تشرف و فرجام در مقایسۀ تطبیقی هفت خوان بر مبنای متون حماسی مکتوب و شفاهی و نمودهای هنری روایت او

سعادتی، افسانه: قابلیت های نمایشی داستان ضحاک

غفوریان مسعودزاده، معرفی نسخ خطی مصور شاهنامه موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

غلامی، مجاهد: فرزندان از راه به در شدۀ شاهنامه

فهیمی فر، اصغر، مرجان، پریزادیان کاوان: بررسی نقش کادر (قاب) در روایت نگاره های شاهنامه بایسنقری

قائمی، فرزاد: درفش های شاهنامه: کیفیت نمادپردازی باورهای جمعی در نگارگری قومی و ملی

ماهوان، فاطمه: ارتباط متن و نگاره در ساحت معنا

مجوزی، محمد، علیخانی، فاطمه: قابلیت های نمایشی مناظره های «مانی و موبد» و «مزدک با قباد» از شاهنامه فردوسی

مقدم، ناصر: راهکارهای موثر در اقتباس فیلمنامۀ انیمیشن از شاهنامۀ فردوسی

همتی اویلق، خدیجه: بررسی سبک شناسی رستم نامه فارسی

مقالات عمومی همایش

استاجی، ابراهیم و ... تحلیل عوامل پیدایش داستان «رستم و سهراب»

ایمان پور، محمدتقی و ... همسانی تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن

حسینی وردنجانی، سید محسن: نقد و پژوهشی در شاهنامۀ تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق

خوارزمی، حمیدرضا: تداعی معانی آتش و آب در شاهنامه فردوسی

رحیمی، محسن: پی جویی واژه های طوسی در شاهنامۀ فردوسی

زارع حسینی، سیده فاطمه: اخلاق شهریاری در شاهنامۀ فردوسی

ستاری، رضا و ... بررسی کهن الگوی سفر قهرمان در داستان زال

سیدیزدی، زهرا و ...: بررسی استفاده از شاهنامه در کتب فارسی دورۀ راهنمایی

شاطری، میترا و ...: پژوهشی تحلیلی – تطبیقی بر درفش شاهان و سرداران

صافی، حامد: مقایسۀ بخش نخست داستان اسکندر در روایت فردوسی

صدیقی، مصطفی: تحلیل ابیاتی ناگشوده در خوانش ادیپی داستان شغاد

علامی، ذوالفقار و ... مقایسۀ سبک شناسانۀ اژدهاکشی در دو متن حماسی

محسنی حقیقی، محمدرضا و ...: چهره و اندام شخصیت ها در شاهنامه، ایلیاد و ادیسه

محمدی فشارکی و ...: تحلیل و مقایسۀ گونۀ پیرنگ و دستور زبان داستانی

معافی، سعید: کنش های دین بنیان در شاهنامه حکیم توس

موسوی، سپیده: نگاهی به داستان فریدون و ضحاک از منظر اساطیر کهن هندی

نیکخواه فاردقی، اعظم و ...بررسی و واکاوی برخی واژه های شاهنامه

قائمی: فرزاد، مجموعه مقاله های شاهنامۀ فردوسی و مطالعات هنری ، مشهد، زروند، 1393.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.