انتشار شماره 53 آینه میراث

ميراث مكتوب - تازه ترین شمارۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ علمي - پژوهشي ویژه کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392 (پیاپی 53)) منتشر شد.

در این شماره از آینۀ میراث مطالب زیر به چشم می خورد:

سخن سردبیر

رساله ای در نقد نقالی از دورۀ قاجار/ سجاد آیدنلو

توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ جمیله اخیانی و حمیدرضا سلمانی

جستاری در علل گرایشهای شیعی حکومتگران تیموری/ اعظم جوزانی

اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعدالهی/ مهرداد چترایی

رد پای هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی/ نصرت الله رستگار

بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی/ قدسیه رضوانیان و احمد خلیلی

تتبعی در تذکرۀ یخچالیه/ حسن زیاری و محسن محمدی فشارکی

دیوان فطرت مشهدی/ مجتبی طاووسی

چند واژۀ نادر در کامل التعبیر حبیش تفلیسی/ مختار کمیلی

بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی / علی گراوند

نقد:

یاری قافیه در پیرایش برخی از بیتهای شاهنامه/ جلال خالقی مطلق

تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی/ وحید عیدگاه طرقبه ای

سربازگیری: نسخه ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم/ لیلا نجفیان

چکیدۀ مقالات به عربی/ حامد صدقی

چکیدۀ مقالات به انگلیسی/ مجدالدین کیوانی

شماره 53 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث به صاحب امتیازي مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مدیرمسئولي اکبر ایرانی و سردبیري مجدالدین کیوانی منتشر شده است.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.