چرا رساله های شعری فیلسوفان مسلمان ترجمه نشده است؟

ميراث مكتوب - این که چرا تاکنون رساله های شعری فیلسوفان مسلمان به فارسی برگردانده نشده، قابل تأمل است. آیا فهم نظریۀ آن ها دشوار بوده یا اینکه منتقدان ادبی بیانات فیلسوفان کلاسیک را مفید نمی دانسته اند و فیلسوفان معاصر هم پرداختن به رساله های شعری آن ها را جزء اولویت های خودشان به شمار نیاورده اند؟ ممکن است پای علت های دیگری هم در میان باشد. علت هرچه باشد، این مقدار مسلم است که گفتگو با این سنت دیرپای و استوار حوزۀ اسلامی می تواند باب تازه ای را در نظریۀ شعر و گفتمان نقد ادبی معاصر بگشاید و بحث های مغفول مانده ای دربارۀ بوطیقای کلاسیک را وارد جامعۀ ادبی فارسی زبانان کند؛ بحث هایی که هم برای درک نظریۀ ادبی گذشتگان مفید است و هم برای نقد ادبی امروز، سودمند. مضافاً این که سلطۀ نظریۀ ادبی غرب بر گفتمان نقد ادبی کشور، سبب شده که ما از داشته های بومی غفلت کنیم.

در گذشتۀ تاریخی ما، بین دو گفتمان فلسفی و ادبی تعامل سازنده ای برقرار نبوده است. فیلسوفان راه خودشان را می رفته اند و ادیبان را به چیزی نمی گرفته اند و ادیبان هم چندان وقعی به مقالات و دلالات آن ها نمی نهاده اند. علت اصلی این ناهم گرایی دو گفتمان مذکور به تفاوت اساسی دیدگاه های آن ها در تعریف و کارکردهای شعر برمی گردد.

شیوۀ ترجمۀ كتاب رساله هاي شعري فيلسوفان مسلمان وفاداری به متن است. اما مترجمان تلاش داشته اند هرکجا پیچیدگی متن بسیار باشد و فهم مخاطب را دشوار کند، علاوه بر توضیح و تعلیق به ترجمۀ آزاد نزدیک تر شود.

در این اثر همچنین تعلیقات مربوط به رساله یا رساله های هر فیلسوف در پایان بخش مربوط به همان فیلسوف آمده تا مراجعه به آنها راحت باشد. غیر از فهرست های متعارف، نمایۀ اصطلاحات تخصصی متن همه تهیه شده است تا دسترسی مخاطبان به مطالب کلیدی آسان تر شود.

فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر فیلسوفانی هستند که در این کتاب رساله های آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

اين كتاب به تازگي به بهاي 250000 ريال به چاپ رسيده است.

رساله های شعری فیلسوفان مسلمان، ترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی، محمدحسن حسن زادۀ نیری، تهران، سخن، 312 صفحه، 1393.
افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.