نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي

نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي
سخنرانان:
دكتر غلامحسين‌ ابراهيمي‌ ديناني‌ ، دكتر اصغر دادبه