گزارش میراث- ویژه نامه نقد

تاریخ تحولات ایران شناسی

میراث مکتوب- از جذاب ترین، و در عین حال سودمندترین، حوزه های هر علم، تاریخ شکل گیری و تحولات آن است. ایران شناسی هم اگر چه در مقایسه با بسیاری از دانش های دیگر، از پیشینۀ دور و درازی برخوردار نیست، تاریخ پر فراز و نشیب تحولات آن بسیار خواندنی و جذاب است. نوشته هایی که نویسندگان یونان و روم دربارۀ ایران نوشته اند و نیز گزارش های مسافران اروپایی سده های میانه به ایران، اگر چه نخستین گام های شناخت ایران به شمار می آیند، با این حال، شکل گیری جریانی پرقدرت و پیوسته به نام ایران شناسی، از دورۀ روشنگری به بعد و از سده های شانزدهم و هفدهم میلادی آغاز شد و حتی بعدتر، از سدۀ نوزدهم صورت علمی و جدی یافت. با این همه طی همین دورۀ نسبتاً کوتاه، این جریان چنان دستاوردها و رویدادهایی داشته که مطالعۀ تاریخ آن را بسیار خواندنی ساخته است. در باب تدوین این تاریخ ایران شناسی، حتی به زبان های اروپایی هم تحقیق کامل و جامعی در دست نیست. اما در چندین مقاله و جستار و کتاب، گوشه هایی از این تاریخ، بر حسب موضوع یا حوزۀ جغرافیایی، نگاشته شده است.

مقاله «تاریخ تحولات ایران شناسی» نوشته بهزاد همتی، از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل