نشست 29: معرفي‌ كتاب‌ جلوه‌هاي‌ هنر پارسي‌

نشست 29: معرفي‌ كتاب‌ جلوه‌هاي‌ هنر پارسي‌

سخنرانان: دکتر فرانسیس ریشار( فرانسه)، جمشید کیان فر و دكتر سليم‌ نيساري

زمان: 19/11/ 1383