جويا جهانبخش:

هر جا نام فردوسي هست ،آراستگي هم هست

جويا جهانبخش:

ميراث مكتوب :جويا جهانبخش درنشست بررسي مشكلات تصحيح شاهنامه گفت: هر جا نام فردوسي هست ،آراستگي هم هست .
وي در جريان اين نشست كه روز دوشنبه 26 تيرماه 84 برگزار شد ، افزود: شادمان هستم مركز نشر ميراث مكتوب كه از فوايد راه آهن كار خودش را آغاز كرد و با متون خيلي متاخر و كم حجم و لاغر ميان ،اكنون سراغ كلان ترين، معتبرترين و فربه ترين متن هاي تمدن اسلامي مانند شاهنامه آمده و به جد مقوله دشواري مانند مشكلات تصحيح شاهنامه را بررسي مي كند و مي پژوهد. شاهنامه پژوهي كارنامه پر برگي دارد ،البته پربار هم هست ،يعني زمانيكه تصحيح بسياري از متون ما مرسوم نبود ،دو سده پيش تصحيح شاهنامه آغاز شد بارها تصحيح شاهنامه به رغم حجم زيادش جدي گرفته شده درباره تصحيح شاهنامه ، هم تصحيح حافظ وهم مقالات و تك نگاري هايي وجود دارد و آقاي خرمشاهي مرا براي اولين بار به اين نكته توجه دادند كه اصلاً كتاب شناسي فردوسي فربه تر از كتاب شناسي حافظ است. با همه گرمي و رونقي كه حافظ پژوهي در ديار ما دارد هرچند به ظاهر به نظر نمي-رسد، اينها همه نشان مي دهد كه توجه جدي در جامعه پژوهشي ما در تصحيح شاهنامه وجود دارد .
وي ادامه داد:همين الان چند تصحيح شاهنامه در جريان است و حيف است كه متن پژوهان و هم چنين متن خوانان ما مقوله تصحيح شاهنامه را جدي نگيرند و توجه كافي نكنند .