مجموعه مقالات همایش بین المللی عبدالباقی گولپینارلی

مذاهب اسلامى و تشيع در طول تاريخ

میراث مکتوب-مدخل:
اسلام دينى است كه در طول حيات انسان از تولد تا مرگ كوچك‌ترين و حتى كم‌اهميت‌ترين مورد در خصوص ايمان، عبادت و رفتار او را تحت نظم و نظام درمى‌آورد و ضمن اينكه انسان را از صفات حيوانى و فروگرايى نجات مى‌دهد، سعادت و سلامت افراد را در بطن جامعه به صورت مساوى تأمين مى‌كند. از اين روست كه خداوند مى‌فرمايد: «هر آينه دين در نزد خدا دين اسلام است...» (آل عمران: 19)
مهمترين ويژگى اسلام كه مى‌خواهد اختلاف تبار و قبيله و تنافر رنگ و نژاد را كه در ميان انسانها از طريق اعمال ظلم و غارتگرى و تحكم به ميان آمده است از ميان بردارد، آزادى و اتفاق انسانها را فراهم سازد و عدالت مطلق و واقعى را در ميان انسانها و در سراسر عالم هستى برقرار سازد، از واقعيتى نشئت مى‌گيرد كه در سوره جاثيه، آيه 37 بدان اشاره شده است: «بزرگوارى در آسمانها و زمين خاص اوست و اوست پيروزمند و حكيم.»
اسلام به تحقير كسانى برمى‌خيزد كه خود را برتر مى‌شمارند و مى‌گويد كه آنها هرگز به گشودن دروازه‌هاى عظمت توفيق نخواهند يافت (اعراف: 40؛ نحل: 29؛ زمر: 60 و 72).

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.دريافت فايل