با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي شود

هشتاد و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي شود

ميراث مكتوب- مركز پژوهشي ميراث مكتوب، هشتاد و دومين نشست خود را با عنوان «مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد: جهان عرب و غرب» برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشي ميراث مكتوب، سخنرانان اين نشست حجت الاسلام محمدعلي مهدوي راد و مرتضي كريمي نيا هستند كه در اين نشست، از مطالعات تفسيري قرآن كريم در دوران جديد در جهان عرب و غرب سخن خواهند گفت.
گفتني است اين نشست در ساعت 18 و30 دقيقه روز پنجم شهريورماه مصادف با بيست و هفتم ماه مبارك رمضان در مجتمع باغ زيبا واقع در خيابان دكتر شريعتي، روبروي مترو شريعتي، خيابان زيبا برگزار خواهد شد.