مجمع الرباعیات (کهن ترین رباعی نامه فارسی)

ميراث مكتوب - یکی از کاربردترین قوالب شعری فارسی، رباعی است که بسیاری از شاعران و عالمان و عارفان صرفاً یا اکثراً اندیشه های خود را در آن شکل داده اند. این توجه به رباعی سرایی تا بدان جا بوده که گردآوری رباعیات هم مورد توجه قرار گرفت و چندین گونه رباعی نامه از سدۀ ششم به بعد تدوین شد. نخستین و کهن ترین نمونه از این دست رباعی نامه های فارسی مجمع الرباعیات ابوحنیفه عبدالکریم ابی بکر است که بین سالهای 584 – 600 ق جمع و به محیی الدین بن قلج ارسلان تقدیم شده است. تمام این کتاب به دست ما نرسیده و تنها انتخابی از آن در مجموعه شماره 238 حالت افندی کتابخانۀ سلیمانیۀ ترکیه در 4 برگ باقیمانده است.
این مقاله ضمن معرفی انواع رباعی نامه ها و بررسی این ژانر، به صورت خاص به معرفی مجمع الرباعیات، شاعران، ساختار، موضوعات و رسم الخط آن پرداخته و متن کامل رساله نیز به صورت تصحیح انتقادی بدان ضمیمه شده است. در پایان، تصویر دستنویسی نیز به صورت نسخه برگردان منتشر شده است.
متن كامل مقاله «مجمع الرباعیات (کهن ترین رباعی نامه فارسی)» نوشته بهروز ايماني كه در دفتر اول مجله اوراق عتيق منتشر شده است در فايل پايين مطالعه كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.