نشست «نقد مستعار» در سرای اهل قلم

میراث مکتوب - هفتمین نشست از سلسله نشست‌های خانۀ نقد کتاب با عنوان «نقد مستعار» چهارشنبه 9 مهرماه در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود.


 این نشست با حضور دکتر محسن جعفری مذهب، عضو هيأت علمی سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ايران برگزار می شود.


 نشست «نقد مستعار»  از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم مؤسسۀ خانۀ کتاب واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می شود.