زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به شماره سوم رسید

میراث مکتوب - سومین شماره از دورۀ جدید مجله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، از مجموعه ویژه ‌نامه‌های نامه فرهنگستان، منتشر شد.


در بخش مقاله این شماره عناوین ذیل دیده می‌شود: «بررسی اعداد در زبان ختنی»، مجید طامه؛ «معرفی نسخه‌ای دیگر از نسخه‌های خاندان مرزبان»، فاطمه جهان‌پور؛ «جهش و اشتقاق آن»، سیّد احمدرضا قائم‌مقامی؛ «بررسی تاریخی وزن در فهلویات»، امید طبیب‌زاده؛ «زبان گفتار شهر اصفهان کی و چگونه فارسی شد؟»، حبیب برجیان؛ « نقش پس‌ اضافه‌ها در اعطای حالت (مطالعه‌ای موردی در گویش تالشی)»، مهرداد نغزگوی کهن؛ «بررسی صوری و معنایی تکرار در گویش کردی سورانی»، محمد راسخ ‌مهند ـ مسعود محمدی‌راد؛ «مجهول در کردی کلهری: دیدگاهی رده‌شناختی»، سارا فرزین یاسمی.


 در بخش «داده‌های گویشی» این شماره دو مقاله با عناوین «واژه‌های ویژۀ دامداری در گویش گناوه» به قلم حسین جلال‌پور و «واژه‌ها و اصطلاحات ویژۀ دامداری در گویش کوهمرّۀ نودان، جروق و سرخی فارسی» نوشتۀ فرّخ حاجیانی و عظیم جبّاره آمده‌ است. همچنین در بخش «نقد و بررسی» دو مطلب با این عناوین درج شده است: «زبان گیلکی»، نوشتهٔ جهاندوست سبزعلیپور و «مادیان هزار دادستان»، به قلم جمیله حسن‌زاده.


علاقه‌مندان برای دسترسی به محتوای این شماره از مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی می‌توانند به نشانی‌های زیر مراجعه کنند:


http://persianacademy.ir/fa/zi.aspx


http://persianacademy.ir/fa/zg03.aspx


منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی