دومین جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار

میراث مکتوب - دومین جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار روز چهارشنبه 16 مهرماه سال جاری اعطا می شود.


هیئت امنای گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار سپرده به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) همه ساله جایزه ای به بهترین پایان نامۀ تحصیلی دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتۀ کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) اعطا می کند.


دومین دورۀ اعطای این جایزه، روز چهارشنبه 16 مهرماه 1393، ساعت 5-7 بعد از ظهر، در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع) برگزار خواهد شد.