108 رساله در مجمع الرسائل شاه نعمت‌الله ولی

میراث مکتوب - شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است.


با ظهور شاه نعمت الله ولی سلسلۀ معروفیه نعمت اللهی از قرن هشتم در ایران رونق بیشتری یافت و همراه با آن تصوف و عرفان شیعی کاملاً آشکار و ظاهر شد.


دستورات خاص ایشان در سلوک الی الله به اقتضای زمان و جامعیت آن که مبتنی بر جمع صورت و معنا یا دست را به کار دل را با یار داشتن بود، مقبول خاطر طالبان راه قرار گرفت؛ بنابراین بسیاری از مریدان سلسله‌های دیگر از جمله نقشبندیه دست ارادت به وی دادند.


پس از وفات شاه نعمت الله ولی بنابر وصیت او یگانه فرزندش شاه برهان الدین خلیل الله به جانشینی رسید و پس از او هشت نفر از فرزندان و عقاب وی به جانشینی و مقام ارشاد رسیدند که همگی آنها البته در هندوستان ساکن بودند.


در جلد اول این کتاب این رساله‌ها آمده است:


رسالۀ وجود، رسالۀ وجودیه، رسالۀ ایجادیه، رسالۀ توحید، رسالۀ تحقیقات، رسالۀ احدیت، رسالۀ نکات (رسالۀ اول)، رسالۀ نکات (رسالۀ دوم)، رسالۀ نکات (رسالۀ سوم)، رسالۀ نکات (رسالۀ چهارم)، رسالۀ کشف الاسرار، رسالۀ مقدمات، رسالۀ تعریفات، رسالۀ هدایت، رسالۀ مراتب (رسالۀ اول)، رسالۀ مراتب (رسالۀ دوم)، رسالۀ مراتب (رسالۀ سوم مراتب رندان)، رسالۀ عین، رسالۀ بیان، رسالۀ برازخ (رسالۀ اول)، رسالۀ برازخ (رسالۀ دوم)، رسالۀ مکاشفات، رسالۀ اصول، رسالۀ عیون، رسالۀ انعامات، رسالۀ فیوضات، رسالۀ رموز، رسالۀ اسرار (رسالۀ اول)، رسالۀ اسرار (رسالۀ دوم)، رسالۀ فصول (رسالۀ اول)، رسالۀ فصول (رسالۀ دوم)، رسالۀ توحید، رسالۀ اذواق (رسالۀ اول)، رسالۀ اذواق (رسالۀ دوم)، رسالۀ امانات، رسالۀ شهودیه، رسالۀ الهامات، رسالۀ لوایح، رسالۀ شرح لمعات، رسالۀ ذوقیه، رسالۀ لطایف، رساله در تعریف روح، رسالۀ نفخۀ روحیه.


 در جلد دوم نیز این رسائل آمده است:


رسالۀ روح اعظم، رسالۀ منظوم ارواح، رسالۀ لطیفه، رسالۀ معرفت، رسالۀ معارف، رسالۀ نفس، رسالۀ معرفت نفس، رسالۀ حواس، رسالۀ خیال، رسالۀ تجلی انواع، ترجمۀ رسالۀ تجلی انواع، رسالۀ موت و حیات، رسالۀ منشئات، رسالۀ جبر و قدر، رسالۀ تحقیق فصوص الحکم، رسالۀ شرح فص الاول من فصوص الحکم، رسالۀ جواهر در ترجمۀ نقوش فصوص الحکم، رسالۀ شرح ابیات فصوص الحکم، رسالۀ فاتحه، رساله در بیان ثمرات فاتحة الکتاب، رسالۀ تفسیر اسرار القرآن فی مراتب الایمان و شئون الانسان، رسالۀ حروف (رسالۀ اول)، رسالۀ حرف، رسالۀ تحقیقات حروف، رسالۀ اسرار حروف، رساله در بیان حروف اصلیه و ماهیت، رساله در اسرار الحروف، رسالۀ «ها»، رسالۀ عینیه، رساله در تحقیق معنی ولایت، رسالۀ ارشاد الطالبین، رسالۀ قطبیه، رسالۀ خلیفۀ حق، رسالۀ تاج‌نامه، رسالۀ فقریه، رسالۀ منظوم فقریه (رسالۀ اول)، رسالۀ منظوم فقریه (رسالۀ دوم)، رسالۀ نسبت خرقه، رسالۀ سلوک، رسالۀ محبت‌نامه، رساله فی بیان مقامات القلوب، ترجمۀ رساله در بیان مقامات دل، رسالۀ توکل، رسالۀ خلوت، رسالۀ بلوغ کمال و کمال بلوغ، رسالۀ اسرار العبادات، رساله در بیان حج، رسالۀ تسبیح، رسالۀ بیان معراج، رسالۀ مهدیه، رسالۀ ادب، رساله فی تحقیق معنی الجنات، ترجمۀ رساله در تحقیق معنی بهشت‌ها، رسالۀ تحقیق الایمان، رسالۀ فی تحقیق الایمان، رسالۀ منظومۀ ایمانیه، رسالۀ نصیحت‌نامه، رسالۀ نصیحت‌نامۀ سیدخلیل الله (ولده)، رسالۀ نصیحت‌نامۀ خلیفة الله فی ارضه، رسالۀ نصایح منظومه، رسالۀ مکتوبات شاه، رسالۀ سؤال و جواب، رسالۀ سؤال و جواب منظوم، رسالۀ بیان اصطلاحات (رسالۀ اول)، رسالۀ بیان اصطلاحات (رسالۀ دوم).


مجمع الرسائل شاه نعمت ‌الله ولی: 108 رساله با مقدمه و تصحیح علی‌محمدی صابری در دو جلد از سوی نشر علم در سال 92 منتشر شده است.


منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.