سرگذشت شعر فارسی در ایتالیا

میراث مکتوب - نشست نقد و بررسی کتاب «گهی حجاب و گه آیینه (شعر فارسی در ایتالیا)» روز سه شنبه 22 مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.


کتاب «گهی حجاب و گه ‌آینه»، گزیده‌ ای از شعر کلاسیک فارسی است که به زبان ایتالیایی ترجمه و در ایتالیا  منتشر شده است و از رودکی تا شاطرعباس صبوحی را در بر می‌گیرد. ترجمۀ این اشعار به همت ایمان منسوب بصیری و خانم کارلا د بللیس انجام شده و انتشارات San Marco dei Giustiniani آن را منتشر کرده است. مترجمان کتاب در برگردان وزن و قافیه و حس منطقی در اشعار از زبان فارسی به ایتالیایی موفق بوده‌اند و در ایتالیا با استقبال خوبی رو به ‌رو شده است.


نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی دربارۀ کتاب گهی حجاب و گه آیینه اختصاص دارد که با حضور کلارا کورونا، محمدحسن جلیلی، کارلو چرتی و ایمان منسوب ‌بصیری در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچۀ سوم برگزار می‌شود.