نقد و بررسی «بعد از نقد نو»

میراث مکتوب - کتاب بعد از نقد نو چهارشنبه (23 مهرماه) در سرای اهل قلم خانه کتاب نقد و بررسی می‌شود.


نهمین نشست از سلسه نشست‌های خانۀ نقد کتاب، به نقد و بررسی کتاب بعد از نقد نو اختصاص دارد.


در این نشست مشیت علائی، مترجم کتاب بعد از نقد نو و امیرعلی نجومیان و حسن میرعابدینی به‌عنوان منتقد و مالک شجاعی‌ جشوقانی کارشناس و مجری برنامه حضور دارند.


نشست نقد و بررسی کتاب «بعد از نقد نو» ساعت 16 چهارشنبه (23 مهرماه) در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره 2 برگزار خواهد شد.