گزارش میراث- ویژه نامه نقد

امتحانِ فضلا: سنگلاخ نشر یک تذکره

میراث مکتوب- تذکرة الخطاطین یا بنا بر مشهور «تذکرۀ سنگلاخ» که نام دیگر آن «امتحان الفضلا»ست و نویسنده خود این نام را بر آن نهاده، کتابی است دربارۀ یکصد و چهارده تن از خوشنویسان متقدم و متأخر ایران و عثمانی و... به همراه سفرهای مؤلف آن به بسیاری از شهرهای ایران و دیگر کشورها، در دو مجلد قطور، در قطع رحلی، اثر میرزا محمدعلی قرایی خراسانی (یا: خبوشانی، قوچانی، بجنوردی، مشهدی) مشهور به میرزای سنگلاخ، درگذشتۀ 1294 ق.
این اثر، یکی از منابع و مآخذ خوشنویسی به شمار می آید، امّا متأسفانه سرشار و انباشته از آگاهی های نادرست، خدشه دار و ساختگی است که پس از نشر نخست آن به شیوۀ چاپ سنگی در 1276 هـ .ق در استانبول، بسیار مورد استفاده قرار گرفته و از این راه نوشته های نادرست بسیاری پیرامون خوشنویسان، با استناد به همین «تذکرۀ سنگلاخ» به دیگر نوشته ها راه یافته که پسین تر و در دنبالۀ مقاله به آن اشاره خواهد شد.
مقالۀ « امتحانِ فضلا: سنگلاخ نشر یک تذکره» نوشتۀ مسعـود عرفانیـان؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل