همزمان با هفتۀ فرهنگی ایتالیا در ایران

«جمهوري ونیز و ایران» نقد و بررسی می شود

میراث مکتوب - همزمان با هفته فرهنگی ایتالیا در ایران نشست نقد و بررسی دو کتاب جمهوری ونیز و ایران (ضمیمۀ 32 دوفصلنامۀ آینۀ میراث) و سفرنامۀ میکله ممبره روز یکشنبه 27 مهر در تالار اجتماعات کتابخانۀ ملی برگزار می شود.


در این نشست  پروفسور کارلو چرتی (رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا و استاد دانشگاه رم)، دکتر محسن بهرام نژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی)، دکتر الهام ملکزاده (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر ساسان طهماسبی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) و دکتر محسن جعفري مذهب (عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) سخنرانی خواهند کرد.


این نشست از سوی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شبکۀ انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، سرای ایران شناسی، انجمن دوستداران فرهنگ ایران و ایتالیا و شرکت بهتا پژوهش برگزار خواهد شد.


نشست نقد و بررسی دو کتاب جمهوری ونیز و ایران و سفرنامۀ میکله ممبره روز یکشنبه 27 مهر 1393 (19 اکتبر 2014) از ساعت 10 تا 12 در تالار اجتماعات کتابخانۀ ملی ایران برگزار می شود.


یادآور می شود ضمیمۀ 32 آینۀ میراث با عنوان جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه با ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد منتشر شده است.


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جمهوری ونیز و ایران اینجا کلیک کنید.