برگزاری سمپوزیوم منطقه ای «ایران و جاده ابریشم؛ تبادلات فرهنگی و ارزش های مشترک»

میراث مکتوب - سمپوزیم منطقه ای «ایران و جادۀ ابریشم، بستر تبادلات فرهنگی و ارزش های مشترک»  30 مهر سال جاری برگزار خواهد شد.


این مراسم با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه، مؤسسۀ بین المللی مطالعات آسیای مرکزی (ایکاس) و مرکز فرهنگی ناملموس آسیا و اقیانوسیه (ایچکاپ) برگزار می شود.


این مراسم روز چهارشنبه 30 مهر از ساعت 9 تا 13:30 در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، ساختمان ایرانی مجامع بین المللی واقع در خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید آقایی برپا خواهد شد.