نشست «روسیه‌شناسی در ایران: دویستمین سال نگارش کتاب دلیل‌ السفرا»

میراث مکتوب - به مناسبت دویستمین سال نگارش کتاب دلیل السفرا سرای ایران شناسی نشست روسیه شناسی در ایران را برگزار می کند.


در این نشست امیرسعید الهی پژوهشگر تاریخ، دکتر گودرز رشتیانی نسخه پژوه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر محسن جعفری ‌مذهب، تاریخ‌ پژوه و عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی سخنرانی خواهند کرد.


نشست «روسیه‌ شناسی در ایران: دویستمین سال نگارش کتاب دلیل ‌السفرا» 27 مهرماه ساعت 16 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شمارۀ 2 برگزار خواهد شد.


درباره کتاب دلیل السفرا


موضوع کتاب دلیل السفرا، شرح اساس و اصول علم جغرافیا، نقشه و نقشه‌برداری است. این کتاب براساس سرفصل‌های مصوبه آموزش عالی و با هدف آشنایی دانشجویان با فواید و انواع علم جغرافیا، مکتب‌های ماندگار این علم و آشنایی با رسم نقشه‌های جغرافی تدوین شده و مشتمل بر هفت فصل است.


نگارنده (میرزا ابوالحسن خان شیرازی و تحریر میرزا محمد هادی شیرازی) طی این فصول فواید و انواع جغرافیا را توضیح و تبیین کرده و تعریف این علم را از دیدگاه جغرافیدانان جهان بررسی کرده است. وی همچنین «پدیده» را از منظر علم جغرافیا تعریف کرده و بخشی از نوشتار خویش را به تشریح تعاریف جغرافیای کاربردی اختصاص داده است. سپس مکتب‌های ماندگار در علم جغرافیا را معرفی کرده و دو بخش پایانی کتاب را به تبیین تاریخ نقشه و تشریح چگونگی رسم نقشه اختصاص داده است.


میرزا ابوالحسن خان شیرازی معروف به ایلچی مهمترین دیپلمات ایران در امور سیاست خارجی در عصر فتحعلیشاه و محمد شاه قاجار است. وی هنگام امضای عهدنامه گلستان که پس از اولین دوره جنگ‌ های ایران و روس و شکست خفت‌بار ایران پایان یافت از طرف فتحعلی‌شاه و نایب‌السلطنه عباس میرزا به همراه هیأتی با هدایا و تحف فراوان عازم دربار تزار الکساندر اول شد تا دربارۀ مذاکرات صلح و امکان استرداد مناطق اشغالی توسط روس‌ها مذاکره کند.


این سفر سه سال به درازا انجامید و سرانجام بدون اخذ نتیجه مهمی برای ایران پایان یافت. شرح این مسافرت سه ساله به انشای میرزا ابوالحسن خان و تحریر میرزا محمدهادی شیرازی در این سفرنامه روایت شده است. البته دو عیب مهم در این سفرنامه موجود است، یکی آنکه ناتمام مانده و به اختتام نرسیده است و دیگر آنکه شرح مذاکرات میرزا ابوالحسن خان با تزار روس و وزیر امور خارجه روسیه به طور کامل از سفرنامه حذف شده و احتمالا به دستور خود او انجام شده که علت آن نامعلوم است و فی‌الواقع مهم‌ترین بخش کتاب از میان رفته است.