هزار و یک شب: منابع، تحول و ارتباط با ادبیات، هنر و علوم

میراث مکتوب - کنفرانس «هزار و یک شب: منابع، تحول، و ارتباط با ادبیات، هنر و علوم» در آپریل 2015 برگزار خواهد شد.نسخه هزار و یک شب

به گزارش ایران سرای کنفرانس «هزار و یک شب: منابع، تحول، و ارتباط با ادبیات، هنر و علوم» 15 تا 17 آپریل 2015 از سوی مرکز مطالعات خاورمیانه (دانشگاه هاروارد) و انستیتوی ملی زبان ها و تمدن های شرق (اینالکو) برگزار خواهد شد.

برنامه پنل ها به این قرار است:

پنل یکم- نسخه های موجود از هزار و یک شب

پنل دوم- ترجمه گالاند و سده هجدهم میلادی

پنل سوم- شبها، ادبیات جهانی و هنر

این همایش 15 تا 17 آپریل 2015 برگزار خواهد شد و مکان برگزاری همایش در آینده اعلام خواهد شد. اطلاعات بیشتر را در اینجا بخوانید.

منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی