عضویت مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی

میراث مکتوب - محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمسیون ملی یونسکو – ایران طی حکمی اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب را به عضویت کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی وابسته به آن کمیسیون منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در حکم محمدعلی نجفی آمده است:


با توجه به سوابق و تجارب ارزندۀ آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جناب عالی و بنا به پیشنهاد دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران، به موجب این حکم به عضویت کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی وابسته به آن کمیسیون منصوب می شوید.


امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اهداف کمیتۀ مزبور به ویژه در زمینۀ هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور حفظ میراث مستند به ویژه میراث نادر و در معرض خطر از جمله کتب و نسخ خطی، متون چاپی، اسناد دیداری و شنیداری، سنت های شفاهی و ارتقاء دسترسی همگانی به میراث فوق و مشارکت در تدوین و اجرای فعالیت های مرتبط با برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو در چارچوب و متناسب با اهداف جمهوری اسلامی ایران در این حوزه موفق و مؤید باشید.


محمد نجفی


سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


رئیس کمیسیون ملی یونسکو – ایران


 


دربارۀ کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی 


در اواخر سال 1384 شمسي (مارس 2006 ميلادي) موضوع تشكيل كميتۀ ملي حافظۀ جهاني در ايران مطرح شد. به دنبال رايزني كميسيون ملي يونسكو با برخي نهادهاي فرهنگي قرار شد، دبيرخانه اين كميته در سازمان اسناد و كتابخانۀ ملي باشد. در نخستين گام مديران و كارشناسان برخي كتابخانه ها و دستگاه هاي فرهنگي به رايزني دربارۀ تركيب افراد و سازوكار فعاليت كميته پرداختند. درنتيجه با مشورت كميسيون ملي يونسكو دستورالعملي با عنوان دستورالعمل اجرایی کمیته ملی حافظه جهانی  در شش ماده و دو تبصره در تاريخ 15/6/1385 تدوين گرديد. برمبناي اين دستورالعمل مقررشد، اعضاي كميتۀ ملي حافظۀ جهاني متشكل از رؤسا يا نمايندگان نهادهاي زير و شش نفر از صاحبنظران حوزۀ ميراث مستند باشند:


 .1سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی؛


 .2 سازمان صدا و سیما؛


 .3 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛


 .4 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛


 .5 کتابخانۀ حضرت آیت الله مرعشی نجفی؛


 .6 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛


 .7 کتابخانه مركزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛


 .8 کمیسیون ملی یونسکو.


فرهاد اعتمادی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ابهری، فریبا فرزام، سیدعلی موجانی، نادر مطلبی کاشانی، عمادالدین شیخ الحکمایی، محمدحسن سمسار اعضای حقیقی و محمد رجبی، فرهاد نظری، فاطمه فهیم نیا، رضا صالحی امیری، حسین محمدیان، سید محمد نجفی مرعشی و محمدرضا فاضل هاشمی اعضای حقوقی کمیتۀ حافظۀ جهانی هستند.