در نخستین پیش همایش «همایش بین المللی ایران و چین» مطرح می شود:

بررسی میراث فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی در چین

میراث مکتوب - نخستین پیش همایش «همایش بین المللی ایران و چین» روز چهارشنبه 7 آبان ماه سال جاری در سازمان اسناد ملی برگزار می شود.این نشست به بررسی موضوعاتی چون تاریخ اسلام در چین و میراث فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی می پردازد.


در نخستین پیش همایش «همایش بین المللی ایران و چین» دکتر عادل خانی و دکتر سیدجواد میری سخنرانی می کنند.


این نشست روز چهارشنبه 7 آبان ماه از ساعت 13 در سازمان اسناد ملی به نشانی بزرگراه حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، طبقۀ هفتم برگزار خواهد شد.