فراخوان سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی

دانش زبان شناسی با گذر از دوره های پرفراز و نشیب قرون متأخّر، در قرن بیستم شاهد تحوّلات سریع و گسترده بود.
2015-04-04 10:38:13

برگزاری اولین دوره‌ جایزه‌ دکتر رضا داوری‌اردکانی

جایزه‌ دکتر رضا‌ داوری‌اردکانی به بهترین رساله‌ دکتری رشته‌ فلسفه اهدا می شود.
2015-04-02 17:02:32

واكاوي اصطلاح «تعليق» در نسخه شناسي براساس انجامه هاي نسخ خطي سفينه تبريز و چند نسخه ديگر

هدف از این تحقیق بررسي كاركرد و معناي تكنيكي اصطلاح «تعليق» به عنوان نوعي خاص اما ناشناخته از كتابت در نزد كاتبان مسلمان ايراني است.
2015-04-02 16:06:08

چند نکته دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی

تصحیح دقیق تاریخ بیهقی سهم بسزایی در رشد ادبیات منثور دارد و بحث و بررسی های زیادی دربارۀ این کتاب صورت گرفته است.
2015-04-01 15:32:34

تورق «جشن‌نامه دکتر محمدعلی موحد» پیشنهاد نوروزی اکبر ایرانی

اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، «جشن‌نامه دکتر محمدعلی موحد»، نویسنده مجموعه چهارجلدی «خواب آشفته نفت» را برای مطالعه در تعطیلات نوروز توصیه می‌کند.
2015-04-01 13:11:02

نقیب الممالک راوی قصه رموز حمزه

محمدعلی نقیب الممالک در مواقعی که ناصرالدین شاه خواهان شنیدن قصه ای بود، او را سرگرم می ساخت و برایش قصه هایی زیبا و شنیدنی نقل می کرد.
2015-03-31 16:32:03

سیر شاهنامه نگاری در ایران

این کتاب شامل تعدادی از مقاله های نویسنده است که در آن ها برخی نسخه های شاهنامه که دارای مجالس نفیس نگارگری هستند، به تفصیل معرفی شده اند.
2015-03-31 15:09:28

پاریزی، روستازاده دانشمند

استاد بزرگ تاریخ و ادب، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، در آغازین روزهای سال (1393) به تاریخ پیوست.
2015-03-30 19:52:37

از عمر خيّامي تا حسام الدين سالار: چند نکته درباره رساله منسوب به خواجه نصير طوسي در انتقاد از ابو البرکات بغدادي

رساله ای درباره موضوع تناهی ابعاد در مجموعه حکمی شماره 2042 مجموعه روان کوشکو در موزه توپکاپی استانبول موجود است که از لحاظات مختلف اهميت و ارزش بررسی دارد.
2015-03-30 15:04:25

داستان «رستم و سهراب از استاد مینوی تا دکتر خالقی مطلق»

داستان «رستم و سهراب از استاد مینوی تا دکتر خالقی مطلق» عنوان مطلبی است که به قلم سجاد آیدنلو در تازه ترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب منتشر شده است.
2015-03-30 14:04:01

صفحه‌ها