مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه

حماسۀ دلاوران ساسون مهم ترین و معروف ترین اثر حماسیِ ارمنیان است.
2015-01-24 13:46:33

شناختنامه استاد علی اصغر فقیهی

شناختنامه استاد علی­اصغر فقیهی از چهره­های برجستۀ علمی و پژوهشی کشور به­ویژه در حوزۀ تاریخ­پژوهی، سرانجام پس از چند سال، توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر گردید.
2015-01-24 12:30:39

نامۀ فرهنگستان - دوره سیزدهم، شمارۀ چهارم

شمارۀ جدید فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان دورۀ سیزدهم، شمارۀ چهارم (تابستان 1393) راهی پیشخوان نشر شد.
2015-01-24 12:03:56

شهر باستانی بیشاپور

شهر باستانی بیشاپور نقش مهمی در مطالعات باستان شناسی ایران در دوران ساسانی دارد و از دیرباز همواره موردتوجه باستان شناسان و شرق شناسان جهان قرار داشته است.
2015-01-21 17:22:58

تحفة الحبیب جلد اول و دوم

تحفة الحبیب از منظر تاریخی درست همان محدوده‌ای را در بر می‌گیرد که تألیف سترگ و گرانسنگ دیگر وی یعنی سراج التواریخ را در بردارد.
2015-01-21 16:43:11

منتخب مرقعات خوشنویسی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

منتخب مرقعات خوشنویسی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از سوی کتابخانه مجلس منتشر شد.
2015-01-20 16:00:35

تذکرۀ شعرای معاصرین دارالایمان قم

بنیاد قم پژوهی با همکاری کتابخانۀ بزرگ و گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی (ره) کتاب تذکرۀ شعرای معاصرین دارالایمان قم را منتشر کرده است.
2015-01-20 15:25:41

نخستین شماره از فصلنامه «مخطوطاتنا» منتشر شد

فصلنامه «مخطوطاتنا» ویژه نسخه­های خطی، اسناد و متون کهن به زبان عربی است.
2015-01-20 12:03:01

مطبوعات بهارستان در گام پنجم

فصلنامۀ مطبوعات بهارستان (فصلنامۀ مطالعات نشریه های ادواری – دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ 1، تابستان 1393 (پیاپی 5)) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2015-01-20 11:49:19

همکاری میراث مکتوب با دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

در جلسه ای روز دوشنبه 28 دی ماه برگزار شد تفاهم نامه ای میان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و مرکز پژوهشی میراث مکتوب امضا شد.
2015-01-19 16:36:46

صفحه‌ها