مجله دراسات تاریخیة/ ش 36، 37 و 38

مجله دراسات تاریخیه، توسط بخش پژوهش‌های تاریخی بیت الحکمه عراق منتشر می‌شود.
2014-12-17 11:19:22

انتشار خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش خراسان)

این كتاب تصحيح و تنظيم جلد سيزدهم از تذكرۀ مير تقى‌الدين كاشانى است كه در ذكر شاعران خراسان است.
2014-12-16 16:48:59

تاریخ پزشکی ایران باستان

تاریخ پزشکی ایران باستان در هفت بخش نوشته شده و هر بخش خود دارای فصل های مختلف و بسیاری از فصل ها نیز دربردارنده چند گفتار هستند.
2014-12-16 12:48:22

برگزاری دوره «آشنایی با روش تصحیح متون» در کتابخانه ملک

دورۀ آموزشی «آشنايي با روش تصحيح متون» با تدریس «دکتر سيدمحمدمنصور طباطبایی» نسخه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با آغاز فصل زمستان سال جاری در کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار می شود.
2014-12-16 10:37:44

بازیابی یکی از نخستین مصادر نهج‌ البلاغه

ابوسلیمان، زید بن وَهْب جُهَنی، از قبیله جُهَینَه و از طایفه قُضاعَه بود که در کوفه سکونت داشت.
2014-12-15 16:28:32

برنامه های همایش یکروزه تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر ( 7 الی 10 قمری)

همایش یکروزۀ «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر ( 7 الی 10 قمری)» روز سه شنبه 25 آذر در تالار مولوی ـ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
2014-12-15 15:23:28

همایش «مناسبات فرهنگی - اقتصادی ایران و ترکیه (از گذشته تا آینده)»

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با همکاری دانشگاه­ آرتوک لو ترکیه همایش «مناسبات فرهنگی اقتصادی ایران و ترکیه از گذشته تا آینده» را برگزار می نماید.
2014-12-15 14:06:28

مروری بر نشر نوین نفحات الانس جامی در تاجیکستان

چندی قبل به همت کتابخانۀ ملی جمهوری تاجیکستان و پشتیبانی مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران نثر مهم و معروف عرفانی جامی نفحات الأنس از طریق انتشارات پیوند در شهر دوشنبۀ تاجیکستان منتشر شد.
2014-12-15 12:06:13

نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی دربارۀ شعر حافظ

در غالب آثار متأخران در عنوان و تعداد آثار دوانی دربارۀ حافظ اشتباهاتی دیده می شود و در هیچ یک از آنها به نقد و بررسی نسخه شناسانۀ آثار دوانی دربارۀ حافظ نپرداخته اند.
2014-12-14 15:03:47

انتشار تذکره خزانه عامره

تذکره خزانه عامره در دو مجلد از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2014-12-14 13:19:29

صفحه‌ها