دربارۀ تبار و تعلق ابونصر فارابی

فارابی اگر نیای ترک داشته، اما در ایران فرهنگی زیسته و به فرهنگ ایران خدمت کرده است. او میراث مشترک ایران با کشورهای همجوار است.
2022-08-31 17:41:13

گزارش هشتاد و دومین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

هشتاد و دومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز چهارشنبه 26 مردادماه 1401 برگزار شد.
2022-08-31 16:47:08

حقیقت مرگ نزد سهروردی

نشست «حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی قاسم پورحسن برگزار شد.
2022-08-31 14:55:16

بزرگداشت «ابوریحان بیرونی» برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت «ابوریحان بیرونی» روز یکشنبه سیزدهم شهریورماه از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2022-08-31 14:20:16

دربارۀ «تاریخ سیستان» و چاپ عکسی آن

حمیدرضا سلمانی در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ «تاریخ سیستان» که به تازگی چاپ عکسی آن از سوی مرکز پژوهش‌ کتابخانه مجلس منتشر شده، پاسخ گفته است.
2022-08-29 16:14:11

دومین شماره «پژوهش‌های نسخه شناسی و تصحیح متون»

دومین شماره دوفصلنامۀ علمی «پژوهش‌های نسخه‌شناسی و تصحیح متون» از سوی انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران منتشر شد.
2022-08-29 15:32:11

لزوم انتشار مقالات و یادداشت‌های زنده‌یاد دانش‌پژوه به صورت مستقل

دانش‌پژوه بی ترديد يکی از بزرگترين کتابشناسان جهان اسلام در تاريخ تمدن اسلامی و از مهمترين کتابشناسان در سطح بين‌المللی در سده بيستم بود.
2022-08-29 14:53:50

روزنامچه سیاحت؛ متنی ساده با اطلاعات دست‌اول از مشروطه ایرانی

نویسندۀ سفرنامه «روزنامچه سیاحت: سفر خواجه غلام ‌الثقلین از هندوستان به عراق، ایران و شامات در عصر مشروطه» اطلاعاتی متمایز از سیاحان غربی ارائه می‌کند.
2022-08-29 14:09:04

متن دو زبانه «شاهنامه برای همه» منتشر شد

متن دو زبانه «شاهنامه برای همه» تحقیق و نگارش حسن گل‌محمدی و با طرح‌های گرافیکی زنده‌یاد مرتضی ممیز، توسط نشر جامی منتشر شد.
2022-08-28 23:36:18

الهیات عشق به روایت سهروردی و مولانا

نشست «الهیات عشق به روایت سهروردی و مولانا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی محمدجواد اعتمادی برگزار می‌شود.
2022-08-28 22:50:40

صفحه‌ها