انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات شیعه + دانلود مقالات

میراث مکتوب - فصلنامۀ مطالعات شیعی ( سال 7، شماره 3، تابستان 2014) منتشر شد. 


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل میراث مکتوب، فصلنامه مطالعات شیعی (JSIS) نشریه ای علمی و پژوهشی است که کالج اسلامی لندن آن را منتشر می کند. این نشریه با مقالاتی در تمامی حوزه های مطالعات شیعی انتشار می یابد.


مقالات آخرین شمارۀ نشریه را  اینجا دریافت کنید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه و دریافت شماره های دیگر این نشریه اینجا کلیک کنید.