مقالات دوماهنامه گزارش میراث 58 و 59

دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و «مجمع الغرایب» طغرای مشهدی

میراث مکتوب - ملاطغرای مشهدی، از شاعران، نویسندگان و سخن سرایان عهد صفویه است که در سدۀ یازدهم هجری در مشهد به دنیا آمد. در تذکره ها و تراجم معتبر از تاریخ دقیق تولد و بدایت احوال طغرا چندان سخنی به میان نیامده است . او سال های آغازین حیاتش را در زادگاهش به تحصیل ادب و فراگیری علوم زمان خود گذراند.طغرا در عهد سلطنت جهانگیر پادشاه (حک: 1014 1037 ق) از مولد خود به سواد اعظم هند کوچید (خوشگو، سفینه، ج 2، ص، 418، گوپاموی، نتایج، ص 469) و بعد از مدتی اقامت در دکن، به جمع اطرافیان شاهزاده مرادبخش (حک: 1037 – 1067 ق) فرزند شاه جهان پیوست و مدتی منشی وی بود.


ادامۀ مقالۀ دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و «مجمع الغرایب» طغرای مشهدی نوشتۀ سید رضا صداقت حسینی که در شمارۀ 58 و 59 دوماهنامۀ گزارش میراث منتشر شده است را اینجا بخوانید.