شمارۀ 117 فصلنامه علمی - پژوهشی دانش منتشر شد

میراث مکتوب - به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، صد و هفدهمين شماره از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی توسط اين مركز در اسلام‌آباد چاپ و منتشر شد.


مقالات این شماره از دانش به شرح زیر است:


ادب و فرهنگ


نفوذ شمس بر مولوی/ محمد نور عالم                     


جایگاه خرد ورزی در سروده های ناصر خسرو و فردوسی/  بلال احمد ساسولی                            


نظری به حماسه : انواع و ویژگیهای شعر حماسی/ حمیرا زمردی / محمد فیاض      


عهد تالپوران : دورۀ زرین مثنوی سرایی در سند/  سیده فلیحه کاظمی               


سیری در زندگی حیرت لاهوری بانگاهی بر شعر او/  منوچهر اکبری / محمد سفیر    


موسیقی شعر در غزلهای نظیری /  نوید احمد گل                     


نخستین اثر مستقل شعر سپید عاشورایی / رضا بیات                          


 تحلیل مجموعۀ شعر «گنجشک و جبرئیل» / سید علی رضوی  


در جاده ابریشم همسفر با ناصر خسرو قبادیانی /  رضا مصطفوی سبزواری       


شماره 117 فصلنامه دانش را اینجا ورق بزنید.