نجیب مایل هروی از «گونه‌ های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی » سخن می گوید

میراث مکتوب - نشست علمی «گونه‌های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی و توجه به طبیعت متون و تصحیح آن» شنبه 24 آبان برگزار می‌شود.


پژوهشکدۀ ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست علمی«گونه‌ های نسخه شناسی نسخه‌ های خطی فارسی و توجه به طبیعت متون و تصحیح آن» را با سخنرانی نجیب مایل هروی برگزار می کند.


این نشست 24 آبانماه 93 از ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی برگزاره کردستان، خیابان ایرانشناسی (64 غربی) برپا خواهد شد.