برگزاری نشست تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها

میراث مکتوب - نشست تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها با حضور دکتر حنیف قلندری یکشنبه 9 آذر برگزار می شود.


کارگروه تاریخ و باستان شناسی خانۀ اندیشمندان علوم انسانی و کارگروه تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها» را با حضور دکتر حنیف قلندری، معاون پژوهشی موزۀ علوم و فناوری برگزار می کند.


این نشست روز یکشنبه نهم آذرماه سال جاری از ساعت 16 در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.