اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک

میراث مکتوب - این کتاب همانند معجم البلدان یاقوت حموی و روض العمطار فی خبر الاقطار نوشته حمیری، مطالبش الفبائی است. مولف، کتاب را بر اساس انتخاب مهمترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و در نوشتن مطالب نیز از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیائی بهره برده است.


مؤلف کتاب در گزینش مطالب جغرافیایی به کتاب تقویم البلدان نوشته ابوالفدا بیشترین توجه را داشته، ولی گزینش بقیه مطالب کتاب را از همه آثار متقدم جغرافیایی که در مقدمه کتاب اشاره رفته انجام داده است.


اهمیت کتاب به لحاظ گلچین کردن مطالب جغرافیائی و تلفین آنها با هم است. به طوری که مطالبی را که از جغرافیدانان قرن سوم اخذ کرده با مطالب جغرافیایی قرن ششم و هفتم آنچنان تلفیق و ترکیب کرده که هیچ نوع احساس از گسیختگی در مطالب اخذ شده مشاهده نمی شود.


فهرست مطالب کتاب:


پیشگفتار


تقدیم


دیباچه


درباره نویسنده


مصادر کتاب


نسخه های خطی کتاب


بررسی کتاب


مقدمه


گفتار درباره دریاها


گفتار درباره دریاچه ها


گفتار درباره رودهای بزرگ


چگونگی آبادانی ها


فصل در تحقیق امر مساحت


محمد بن البروسوی الشهیر بابن سپاهی زاده، اوضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک، مصحح: المهدی عبدالرواضیه، مترجم: حسین قرچانلو، تهران، انجمن ایرانی تاریخ، 1393


منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.