انتشار شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث

میراث مکتوب - شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال دوازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393 (پیاپی 54)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.


فهرست مطالب این شماره از آینۀ میراث به این شرح است:


سخن سردبی/5


فواید چاپ نسخه­برگردان / اکبر ایرانی/9


قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی / عباس بگ­جانی/37


کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم / حجت توسلی/59


«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»/ علی ذبیحی و نادعلی فلاح/109


محافظه­کاری و حقیقت­گویی در تاریخ بیهقی/ سیما رحمانی­فر و حسین قاسمی/137


امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی / سلمان ساکت/157


آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه / غلامرضا سالمیان و خلیل کهریزی/201


فرهنگ كهن عربي به فارسي / علی صفری آق­قلعه/215


کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس / محمود عابدی، محمد شادروی­منش و بدریه قوامی/231


درنگی در تذکرة‌التواریخ / اکبر نحوی/261


مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین / محمدباقر وثوقی/281


چکیدۀ مقالات به عربی / حامد صدقی


چکیدۀ مقالات به انگلیسی / مجدالدین کیوانی


شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث به مدیرمسئولی اکبر ایرانی و سردبیری دکتر مجدالدین کیوانی راهی بازار نشر شده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.