خسرو افشار برادر استاد ایرج افشار درگذشت

میراث مکتوب - خسرو افشار، برادر استاد ایرج افشار که مبتلا به  بیماری سرطان بود، در کانادا درگذشت.

زنده یاد خسرو افشار از جوانی  به کار صحافی و هنرهای کتاب آرایی مشغول بود و در زمینۀ کاغذهای ابر و باد مبتکر شیوه ها و کاربردهای تازه و صاحب سبک است.

مرکز پژوهشی درگذشت استاد خسرو افشار به خانوادۀ استاد ایرج افشار و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می گوید.

منبع خبر درگذشت استاد خسرو افشار: خبرگزاری ایبنا