برنامه های همایش یکروزه تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر ( 7 الی 10 قمری)

میراث مکتوب - همایش یکروزۀ «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر  ( 7  الی 10 قمری)» روز سه شنبه 25 آذر در تالار مولوی ـ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.


مدیریت نشست اول را دکتر رضا شعبانی بر عهده دارد و عناوین مقالات به شرح زیر است:


بررسی تطبیقی فرهنگ فرقه‏ای شیعه و سنی در قرن نهم در مقتل‏نگاری ملاواعظ کاشفی و فضولی/ دکتر عطاءالله حسنی،  آموزه‏های دینی حکومت سربداران و نقش آن در تحولات مذهبی امامیه/ سید محمدرضا خضری ،  تحولات فرقه‏ای نقشبندیه در ایران/ دکتر عباس برومند اعلم، رویکردهای معاصر به تحولات فرق اسلامی از قرن 7 تا 10/ دکتر زهیر صیامیان، زمینه‏های تحولات مذهب امامیه (مکتب حله) در قرن هفتم و هشتم هجری/ دکتر محمد حاجی‏تقی، تأملات روشی در باب منابع زیدیه عهد ایلخانان/ محمدکاظم رحمتی.


عناوین مقالاتی که در نشست دوم ارائه می شود نیز به شرح زیر است:


اسماعیلیه و تصوف در قرون میانه متاخر (7 الی 10 ق)/ دکتر فاطمه جان‏احمدی، باورهای اسماعیلیه در ایران بعد از مغول/ دکتر عباس احمدوند، نسبت سلف‏گرایی و عرفان‏گرایی در میان فرق در سده‏های میانه اسلامی/ دکتر احمد پاکتچی.


در پایان این همایش نیز میزگردی با حضور دکتر احمد پاکتچی، محمکاظم رحمتی و عباس احمد‌وند برگزار می شود که مدیریت آن را دکتر زهیر صیامیان بر عهده دارد.


برای اطلاع بیشتر دربارۀ سخنرانی های این همایش اینجا کلیک کنید.