یازدهمین جشنواره نقد کتاب فردا برگزار می شود

یازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا 14 دی برگزار می شود.


مؤسسۀ خانۀ کتاب با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد، یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب را همزمان با هفته پژوهش در آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.


یازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب فردا یکشنبه 14 دی از ساعت 15 در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبا)، پژوهشکدۀ فرهنگ، هنرو معماری برگزار می شود.