فهرست نسخ خطی کتابخانه راغب پاشا در 8 جلد

میراث مکتوب - فهرست نسخ خطی عربی، ترکی و فارسی در کتابخانه راغب پاشا استانبول منتشر شد.


کتابخانه راغب پاشا در سال 1762 از سوی راغب پاشا، صدراعظم دوره سلطان عثمان سوم و سلطان مصطفی سوم احداث شد. راغب پاشا علاوه بر اینکه دولتمردی صاحب نام بود، در زمینه شعر و ادب نیز آوازه داشت.


وی مدتی برای انجام وظایفی دولتی به همدان رفت و سپس به عنوان نماینده دولت در مذاکرات ایران عثمانی شرکت کرد. وی پس از طی مدارج مختلف بر منصب صدارت تکیه زد و تا مرگ در این مقام ماند. آثار موجود در این کتابخانه را چهار منبع کتاب‌های راغب پاشا، مدرسه مصلی، مدرسه یحیی توفیق و مدرسه نو تشکیل می‌دهد.


در این کتابخانه بیش از 2538 نسخه خطی موجود است که در میان آن نسخ خطی به خط مولف و خط علمای مشهور نیز به چشم می خورد. همچنین نسخی در حوزه فقه و حقوق، نثر و شعر، ادبیات و ... به زبان های ترکی، عربی و فارسی در این کتابخانه به چشم می خورد.


این فهرست در هشت جلد، تألیف دکتر محمود سيد أوغلي است که در 6000 هزار صفحه از سوی دارالمنهاج للنشر و التوزیع منتشر شده است.


مشخصات کتاب:


فهرس مخطوطات مكتبة راغب باشا


تأليف : الدكتور محمود سيد أوغلي


موضوع الكتاب: فهارس مخطوطات


رقم الطبعة: الأولى، الإصدار الثاني


عدد المجلدات: 8


مقاس الكتاب: 25 سم


نوع الورق: شاموا فاخر


نوع التجليد: مجلد فني


عدد الصفحات: 6000 صفحة


عدد ألوان الطباعة: لونان


وزن النسخة الواحدة: 10000 غ


سنة الإصدار: 1436 – 2015


منبع: بساتین


برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب اینجا کیلک کنید.