معالم النجف الاشرف

شهر نجف اشرف، دربر دارنده بارگاه مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سابقه‌ای بیش از هزار ساله دارد. نقش مهم این شهر در فرهنگ و تمدن اسلامی و به ویژه شیعی، انکار ناپذیر است.


سکونت و رفت و آمد علما و دانشمندان زیادی در طول نزدیک به هزار سال، تألیف و تصنیف آثار مهم و بی شمار در این شهر، حوادث و اتفاقات زیادی که در این شهر روی داده، توجه صاحب‌منصبان و حکام در طول تاریخ به این شهر باعث شده پشتوانه فرهنگی عمیقی برای نجف اشرف به وجود بیاید که بسیار مغتنم است.


کتاب معالم النجف الاشرف به معرفی آثار تاریخی و روزمره زندگی مردم در نجف اشرف می‌پردازد. به گونه‌ای تاریخ و فرهنگ عامه مردم در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. آثاری مثل بازارها، منسوجات، زورخانه‌ها و لهجه‌های نجف اشرف مورد بررسی قرار گرفته است.


در انتها نیز ارجوزه شعری درباره نجف اشرف آمده است.


فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:


المقدمة


نبذة من حیاة المؤلف


اسواق النجف الاشرف


صناعة هیاکل السیارات


اول هیکل خشبی


الصناعات و المهن النجفیة المنقرضة


الزورخانة فی النجف الاشرف


آداب الزورخانة


اما المصارعون الابطال


ملامح اللهجة النجفیة اصولها و آدابها


الارجوزة النجفیة


عباس الترجمان، معالم النجف الاشرف، بغداد، الرافدین، 1433 ق.