کارگاه: نسخه‌شناسی و تصحیح متون تاریخی

میراث مکتوب -انجمن ایرانی تاریخ  با همکاری پژوهشکدۀ ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی کارگاه آموزشی نسخه‌شناسی و تصحیح متون تاریخی برگزار می‌کند.  استاد جمشید کیان فر تدریس در این کارگاه را بر عهده دارد.


در این کارگاه تعریف متن، شناسایی متون کهن، چگونگی تشخیص اقدم نسخ و تهیه نسخه ها، اطمینان از صحت انتساب نسخ به مؤلف، اهمیت کاغذ، خطوط، کاتبان ،محل کتابت و تزئینات  نسخه ها، سبک های تذهیب و تصویرهای ایرانی و غیر ایرانی آموزش داده خواهد شد.


تاریخ برگزاری: روزهای سه شنبه 7، 14 و 21 بهمن ماه 93


مکان برگزاری: بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب.


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کارگاه اینجا کلیک کنید.